vietbao

Bảng Anh

 • Đồng Bảng Anh mất giá

  Đồng Bảng Anh sụt giá do những biến động liên quan tới cương vị lãnh đạo của Thủ tướng Anh và ngày ông rời nhiệm sở. Bảng Anh mất giá khoảng 0.5% và hiện đang..

  07:49 08/09/2006

 • 1.000 tỉ bảng Anh

  1.000 tỉ bảng Anh

  Mua sắm quần áo ở Manchester, Anh Quốc

  22:42 03/06/2004

 • .