vietbao

115

 • Tỷ số giới tính khi sinh không vượt quá 115 trai/100 gái

  Là một trong những mục tiêu được đặt ra tại dự thảo Chiến lược dân số - SKSS giai đoạn 2011-2020, trong đó năm 2015 phải không vượt quá 113 trẻ trai/100 trẻ..

  07:36 26/04/2011

 • 11 tháng, cổ phần hóa 115 doanh nghiệp

  11 tháng, cổ phần hóa 115 doanh nghiệp

  Theo số liệu của Bộ Tài chính, trong 11 tháng đầu năm 2014, cả nước sắp xếp được 177 doanh nghiệp, trong đó cổ phần hóa 115 doanh nghiệp.

  10:38 26/12/2014

 • .