vietbao

điều kiện

 • Tạo thuận lợi thay vì kiểm soát

  “Khi soạn thảo nghị định, không thể đặt nặng vấn đề kiểm soát cho được 5% số văn phòng gian dối mà hãy nghĩ đến tạo thuận lợi cho 95% văn phòng chân chính có..

  08:25 12/09/2005

 • TP.HCM có đủ điều kiện xây dựng metro

  Nhật Bản cho biết có 7 điều kiện cơ bản để xây dựng tàu điện, metro như cấu tạo đô thị, qui mô đô thị... thì TP.HCM hội đủ các điều kiện này.

  15:26 08/03/2005

 • .