vietbao

đấu thầu

 • Những lợi ích nhóm từ kẽ hở của Luật Đấu thầu

  Những lợi ích nhóm từ kẽ hở của Luật Đấu thầu

  Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ số 1039 công bố về trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ KH&ĐT trong thực hiện Luật Đấu thầu, trong đó chỉ ra sai phạm hàng..

  10:44 30/05/2012

 • Quy định lựa chọn nhà thầu qua mạng

  Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, trong đó quy định lựa chọn nhà thầu qua mạng.

  19:10 30/06/2014

 • .