vietbao

đôi lần

 • Đôi lần

  Đôi lần

  Rồi ai sẽ nói em nghe sự đời chỉ là gió thoảng mây trôi / Cuốn dòng người vào trong rồi nuốt gọn / Em chẳng phải là một người ngoại đạo / làm sao không đớn đau..

  07:22 30/03/2009

 • Có đôi lần

  Có đôi lần

  Có đôi lần anh về lại phố xưa...

  16:52 16/02/2012

 • .