vietbao

đòi tiền

  • Trên 1,7 triệu hồ sơ dự thi ĐH, CĐ

    Trên 1,7 triệu hồ sơ dự thi ĐH, CĐ

    Theo Vụ Đại học và Sau Đại học, cả nước có trên 1,7 triệu thí sinh ĐKDT kỳ thi ĐH, CĐ 2006. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT tăng từ 10 - 15% so với năm trước và..

    22:23 08/05/2006

  • .