vietbao

Đoàn Cải Lương

 • Tỏa sáng trên sân khấu

  Hai cậu bé nói chuyện với nhau: "Bố tớ là thành viên của đoàn cải lương tỉnh đấy".

  13:15 03/11/2012

 • Tỏa sáng trên sân khấu

  Hai cậu bé nói chuyện với nhau: "Bố tớ là thành viên của đoàn cải lương tỉnh đấy".> Cẩn thận/ Thói quen tai hại/ Không xem cáo phó/ Chỉ kêu 2 tiếng

  13:25 30/10/2011

 • .