vietbao

Đền Voi Phục

 • Đền Voi Phục – Tây trấn thành Thăng Long

  Đền Voi Phục – Tây trấn thành Thăng Long

  Đền Voi Phục là một ngôi đền trong Thăng Long tứ trấn của thành Thăng Long (nay là Hà Nội ) , trấn giữ phía tây thành. Ngoài cửa đền có đắp hai con voi quỳ..

  12:48 20/08/2008

 • Ngôi đền thiêng và huyền tích về 9 cây muỗm ngàn tuổi

  Ngôi đền thiêng và huyền tích về 9 cây muỗm ngàn tuổi

  Hà Nội nghìn năm tuổi chứa đựng trong lòng một trầm tích hùng vĩ của Thăng Long ngàn năm văn vật với những cung điện đền đài, những trấn thành Đông, Tây, Nam,..

  09:25 15/11/2010

 • .