vietbao

Đảng và Nhà nước

 • Tiếp dân, đừng chỉ là 'chim đưa thư'

  Tiếp dân, đừng chỉ là 'chim đưa thư'

  Thảo luận về dự án Luật tiếp công dân, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng lên tiếng quan trọng là tiếp dân rồi có giải quyết được việc hay không, hay lại chỉ như..

  16:16 19/03/2013

 • Đối thoại chỉ có lợi!

  Đối thoại chỉ có lợi!

  "Đối thoại" chỉ có lợi, làm cho Đảng và Nhà nước gần dân hơn, hiểu dân hơn và dễ dàng đồng thuận hơn trong nhiều vấn đề gai góc của đất nước.

  15:05 26/12/2006

 • .
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao