vietbao

Đảng TRT

 • Hàng ngàn dân Oman đi lánh bão

  Chính quyền Bangkok đồng ý cho các đảng phái chính trị tiếp tục hoạt động, chỉ vài ngày sau khi giải tán đảng Thai Rak Thai (TRT). Nhưng việc thành lập đảng..

  00:00 06/06/2007

 • Đảng của Thủ tướng Thaksin không có đối thủ

  Đảng của Thủ tướng Thaksin không có đối thủ

  Hai tuần trước cuộc tổng tuyển cử ngày 6/2, đảng Người Thái yêu người Thái (TRT) của Thủ tướng Thaksin Shinawatra được chính các đảng đối lập thừa nhận là..

  14:30 25/01/2005

 • .