vietbao

Đại lão Hòa thượng

 • Hòa thượng Thích Huyền Quang viên tịch

  Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang, Viện chủ Tu viện Nguyên Thiều (tại huyện An Nhơn, Bình Định) đã viên tịch ngày 5/7/2008, hưởng thọ 90 tuổi.

  20:39 05/07/2008

 • Hòa thượng Thích Huyền Quang viên tịch

  Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang, Viện chủ Tu viện Nguyên Thiều (tại huyện An Nhơn, Bình Định) đã viên tịch ngày 5/7/2008, hưởng thọ 90 tuổi.

  09:06 06/07/2008

 • .
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao