vietbao

\"Từng chữ trong Luật Đất đai đều liên quan đến người dân\"

  • Giao dịch mua bán đất phải bị đánh thuế cao

    Tôi muốn đóng góp về vấn đề xây dựng thị trường đất đai lành mạnh, không để xảy ra sốt đất, giá cả trên trời trong khi thu nhập bình quân đầu người còn thấp...

    14:40 04/08/2003

  • 1

  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao