vietbao

xã viên hợp tác xã

 • Tìm lối thoát cho HTX nông nghiệp ở Hà Nội

  Tìm lối thoát cho HTX nông nghiệp ở Hà Nội

  LTS: Sau khi sắp xếp, đổi mới hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2003, kinh tế hợp tác xã nông nghiệp (HTX) phải đối diện với nhiều khó khăn, mất vai trò "bà..

  06:45 13/12/2010

 • 1/10 lao động và thu nhập xã hội do HTX đem lại

  “Hiện nay kinh tế tập thể đã trở thành một khu vực kinh tế rộng lớn với trên 14.200 hợp tác xã (HTX) và gần 30 vạn tổ hợp tác đã tạo việc làm và thu nhập cho..

  09:10 18/10/2003

 • .
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao