vietbao

vượt kế hoạch

 • Petrovietnam khai thác vượt kế hoạch 440.000 tấn dầu

  Petrovietnam khai thác vượt kế hoạch 440.000 tấn dầu

  Đến nay, sản lượng khai thác dầu của toàn tập đoàn đạt 16 triệu tấn, bằng 101% so với kế hoạch Chính phủ giao.

  15:20 25/12/2009

 • 1,78

  Đó là nguồn vốn ODA dự kiến giải ngân trong năm 2006. Đây là năm thứ hai liên tiếp, VN giải ngân vượt kế hoạch đề ra. Những năm trước đây, mức giải ngân ODA..

  02:07 09/12/2006

 • .
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao