vietbao

tu hành

 • Dục vọng khó dừng

  Dục vọng khó dừng

  Một người nọ vì muốn tu hành nên quyết định rời làng lên núi ẩn cư. Quyết tâm dứt bỏ mọi dục vọng vật chất trên đời nên khi đi, ông không mang theo bất cứ thứ..

  23:29 11/01/2012

 • Tu hành không phải chỉ vì để gặp Phật, mà là để gặp chính mình

  Tu hành không phải chỉ vì để gặp Phật, mà là để gặp chính mình

  Có những người cho rằng không cần tu, không cần hành gì cả! Sống mà không làm gì hại ai là đủ rồi, họ không ác, không xấu, có một đời sống ngay thẳng

  20:25 05/09/2016

 • .
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao