vietbao

tranh cãi

 • Chân dung bạn khi tranh cãi

  Chân dung bạn khi tranh cãi

  Nếu người yêu lỡ làm bạn buồn rồi quay lại xin lỗi, bạn sẽ tặng ngay chàng một trận chiến tranh lạnh cho bõ tức thì rõ ràng bạn là kẻ cố chấp và hay chơi xấu..

  09:23 20/11/2007

 • Trắc nghiệm để biết bạn có biết xử đẹp khi tranh cãi

  Nếu người yêu lỡ làm bạn buồn rồi quay lại xin lỗi, bạn sẽ tặng ngay chàng một trận chiến tranh lạnh cho bõ tức thì rõ ràng bạn là kẻ cố chấp và hay chơi xấu..

  10:18 20/11/2007

 • .
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao