vietbao

trách nhiệm quản lý

 • Đào tạo trực tuyến "quản lý dự án"

  Công ty GK Vietnam Learning vừa đưa vào hoạt động chương trình Đào tạo trực tuyến “Quản lý dự án” dành cho giới trẻ yêu thích các ứng dụng trên internet và..

  05:54 23/07/2008

 • TP HCM đề nghị lập quy chế quản lý dịch vụ mạng

  Hôm qua, lãnh đạo UBND thành phố đã yêu cầu các sở, ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu để hình thành cơ chế quản lý thống nhất về Internet (hiện chưa có sở,..

  08:30 04/09/2003

 • .
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao