vietbao

thương gia

 • Chuyện các thương gia

  Chuyện các thương gia

  Có người hỏi một thương gia:

  08:18 02/11/2006

 • Chuyện các thương gia

  Chuyện các thương gia

  Hai thương gia đi thăm mộ một đồng nghiệp mới qua đời, họ tìm mãi nhưng không thấy tên anh ta đâu cả. Cuối cùng một trong hai thương gia nói: "Chắc hắn để cho..

  17:58 30/03/2009

 • .