vietbao

tổng cục bưu điện

 • Bảo hiểm qua bưu điện

  Hơn 3 triệu khách hàng tham gia bảo hiểm nhân thọ Prudential tại VN sẽ tham gia dịch vụ thu phí bảo hiểm thông qua việc sử dụng hệ thống trên 3.000 bưu cục của..

  02:03 06/07/2008

 • Tách bưu chính và viễn thông là để cả hai ngành cùng mạnh lên?

  Năm 2001, ngành bưu điện có chủ trương tiến hành thí điểm việc tách bưu chính ra khỏi viễn thông ở một số tỉnh. Để hiểu rõ nguyên nhân và hiệu quả của sự chia..

  09:06 20/04/2001

 • .
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao