vietbao

tồn tại

 • Vũ trụ có thể tồn tại 26 tỉ năm nữa

  Vũ trụ sẽ có thể tồn tại 26 tỉ năm nữa và sẽ không tan biến trong một “sự cuốn hút lớn” trong vòng 11 tỉ năm nữa như đã tiên đóan.

  19:57 07/11/2004

 • Chẳng có gì mà ầm ĩ

  Tôi thấy việc này chẳng có gì mà phải ầm ĩ lên, bởi lẽ nó tồn tại thực tế không biết từ bao giờ. Điều đáng hổ thẹn là chúng ta đã không làm gì để giải quyết..

  16:37 28/04/2006

 • .
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao