vietbao

tồn tại

 • 50% số virus chỉ tồn tại trong 24 tiếng

  Nghiên cứu của hãng bảo mật PandaLabs cho biết, hơn một nửa số virus, worm hay trojan chỉ tồn tại trong khoảng 24 tiếng và nhanh chóng “lột xác” thành một..

  09:08 13/08/2009

 • Tồn kho 315.010 tấn đường

  Tồn kho 315.010 tấn đường

  Đây là lượng đường tồn tại kho các nhà máy tính đến ngày 15/8/13

  14:33 02/09/2013

 • .
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao