vietbao

tất cả các nước

 • NATO sẽ trở thành diễn đàn an ninh quốc tế

  NATO sẽ trở thành diễn đàn an ninh quốc tế

  NATO sẽ trở thành một diễn đàn mà tất cả các nước thành viên và các đối tác toàn cầu của tổ chức này thảo luận các vấn đề an ninh.

  08:47 27/01/2011

 • NATO sẽ trở thành diễn đàn an ninh quốc tế

  NATO sẽ trở thành diễn đàn an ninh quốc tế

  NATO sẽ trở thành một diễn đàn mà tất cả các nước thành viên và các đối tác toàn cầu của tổ chức này thảo luận các vấn đề an ninh.

  11:28 27/01/2011

 • .
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao