vietbao

nhóm dự án

 • Trưởng nhóm dự án

  Trưởng nhóm dự án

  Những dự án lớn thường đề cử một trưởng nhóm dự án – người có nhiệm vụ báo cáo trực tiếp cho nhà quản lý dự án, như được trình bày ở hình 2-1. Còn trong..

  16:05 24/05/2007

 • Xác định thành phần liên quan

  Xác định thành phần liên quan

  Thành phần liên quan là bất kỳ ai quan tâm dù chỉ một khía cạnh kết quả của dự án. Đó cũng sẽ là người đánh giá thành công hay thất bại của dự án. Các thành..

  16:13 22/05/2007

 • .
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao