vietbao

ngồi

 • Ngồi với biển

  Ngực đêm biển hãy thở đều Gió từ phương thẳm cuốn theo lời gì Kể từ con sóng ra đi Người theo sau để xuân thì phía sau.

  05:05 26/07/2007

 • Bệnh sĩ

  TP - Phổ biến là những buổi ngồi quanh ấm trà, hoặc mới lĩnh lương ngồi nhâm nhi ở “quán cóc liêu xiêu”, nhưng chẳng có câu thơ nào mà chỉ toàn chuyện..

  11:23 25/10/2006

 • .
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao