vietbao

người quản lý

 • TP. HCM kiểm tra 25 DNNN về quản lý lao động, tiền lương

  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP. Hồ Chí Minh và các sở, ngành liên quan sẽ thành lập 5 đoàn liên ngành kiểm tra 25 doanh nghiệp nhà nước (DNNN) thuộc..

  17:26 03/10/2013

 • Quản lý chung cư, quản cách nào?

  Nhiều doanh nghiệp và cơ quan quản lý đều khẳng định, việc quản lý chung cư không khó, cái khó là Ban quản lý phải minh bạch thu - chi và giải thích rõ cho cư..

  06:01 10/07/2013

 • .
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao