vietbao

ngành nghề kinh doanh

 • 11 ngành kinh doanh cần có chứng chỉ hành nghề

  "Xin cho biết ngành nghề kinh doanh nào đòi hỏi phải có chứng chỉ hành nghề? Tôi dự định kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản có cần phải có không? Hồ sơ..

  15:53 05/11/2007

 • Casino sẽ là ngành kinh doanh có điều kiện

   Bộ Tài chính đang nghiên cứu trình Chính phủ ban hành các Nghị định về một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Theo đó, sẽ có 3 ngành nghề kinh doanh có..

  07:48 02/08/2014

 • .