vietbao

mất quyền

 • Mỹ chính thức bị mất quyền bỏ phiếu tại UNESCO

  Mỹ đã chính thức bị mất quyền bỏ phiếu tại Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục Liên hợp quốc (UNESCO).

  09:01 09/11/2013

 • Quyền hành thoái hóa!

  Quyền hành thoái hóa!

  “Chính quyền các nước khác luôn luôn sợ mất quyền. Ở VN, không có chuyện mất quyền! Chỉ có một chuyện mà ai cũng nên sợ, nên đề phòng, dù ở cương vị nào:..

  06:15 12/12/2005

 • .
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao