vietbao

lập dự toán

 • DT2000 - phần mềm dự toán xây dựng cơ bản

  DT2000 - phần mềm dự toán xây dựng cơ bản

  Đây là chương trình viết cho bộ đơn giá dự toán mới (áp dụng từ 1/7/1999) nhưng cũng hỗ trợ loại đơn giá cũ và đơn giá riêng của địa phương. Phần mềm dùng font..

  03:18 14/07/2001

 • Hỗ trợ vốn đầu tư vào nông nghiệp

  Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 30/2015 hướng dẫn việc lập dự toán, thanh toán và quyết toán các khoản hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

  01:45 16/03/2015

 • .
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao