vietbao

kích thước lớn nhất

 • Iran dệt tấm thảm lớn nhất

  Iran dệt tấm thảm lớn nhất

  Nhằm phục hồi ngành dệt thảm cổ truyền, Iran dự định sẽ dệt một tấm thảm có kích thước lớn nhất thế giới.

  09:35 27/09/2005

 • Iran dệt tấm thảm lớn nhất thế giới

  Nhằm phục hồi ngành dệt thảm cổ truyền, Iran dự định sẽ dệt một tấm thảm có kích thước lớn nhất thế giới.

  22:06 26/09/2005

 • .
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao