vietbao

học tin học

 • Bát nháo tư vấn du học

  Bát nháo tư vấn du học

  Tại TP Hồ Chí Minh, theo báo cáo của cơ quan chức năng, toàn thành phố hiện có khoảng 1.000 đơn vị tư vấn du học nhưng chỉ có 64 đơn vị được cấp phép.

  13:42 26/08/2015

 • Tin vắn

  Theo qui hoạch phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin VN đến năm 2020, năm 2015 toàn bộ học sinh các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở và 80%..

  01:02 07/11/2007

 • .
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao