vietbao

hệ thống thông tin

 • Thông tin thêm về đề tài đếm xe

  Xin tự giới thiệu tôi là Lê Quốc Anh, tác giả chương trình phần mềm cho bài toán đếm xe và tính vận tốc xe cho hệ thống giao thông tại VN. Sau khi đọc được ý..

  14:39 18/05/2005

 • SIGMA_E, N"bộ não" điều hành tác chiến trên biển

  SIGMA_E, N"bộ não" điều hành tác chiến trên biển

  Nhận thấy điều đó, Nga một trong các siêu cường của thế giới đang đẩy mạnh phát triển các hệ thống điều khiển thông tin chiến đấu có khả năng đáp ứng các yêu..

  06:09 03/06/2011

 • .