vietbao

hòn đảo

 • Hòn đảo băng

  Tìm cách thoát thân khỏi hòn đảo băng đang bị tan chảy.

  07:34 18/02/2010

 • "Mạo hiểm" trên đảo

  "Mạo hiểm" trên đảo

  Đầm Nha Phu ôm lấy ba hòn đảo du lịch: Hòn Hèo, Hòn Thị và Hòn Lao. Ngày thường, cụm ba đảo này ít “món chơi” hơn Hòn Tằm, Hòn Mun; lại nằm trái đường và..

  10:18 28/04/2007

 • .
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao