vietbao

chi phí đào tạo

 • Sinh viên sư phạm sẽ phải đóng học phí

  Sinh viên sư phạm sẽ phải đóng học phí

  - "Học phí của các trường đào tạo công lập trước mắt sẽ đảm bảo chi thường xuyên theo các nhóm ngành, tiến tới đảm bảo chi phí đào tạo. Mức học phí đối với..

  17:14 18/03/2008

 • Sinh viên sư phạm sẽ phải đóng học phí

  "Học phí của các trường đào tạo công lập trước mắt sẽ đảm bảo chi thường xuyên theo các nhóm ngành, tiến tới đảm bảo chi phí đào tạo. Mức học phí đối với giáo..

  06:35 19/03/2008

 • .
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao