vietbao

cổ phiếu thường

 • Cổ phiếu là gì?

  Cổ phiếu là gì?

  Cổ phiếu gắn liền với lịch sử hình thành Công ty cổ phần - Cổ phiếu chính là sản phẩm riêng có của công ty cổ phần

  11:25 15/03/2011

 • Tại sao gọi là Cổ phiếu ưu đãi?

  Gọi là cổ phiếu ưu đãi vì thông thường cổ tức được chia cao hơn cổ phiếu thường, và khi công ty bị thanh lý thì có ưu tiên thanh toán hơn cổ phiếu thường.

  11:54 12/06/2007

 • .
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao