vietbao

cấp một

 • Không được nhận trợ cấp một lần

  “Anh tôi làm việc cho đơn vị Nhà nước, đóng đủ bảo hiểm 27 năm, hiện nay 50 tuổi, vì lý do riêng (đi tu tại gia) nên xin nghỉ việc. Trường hợp này có được..

  22:38 30/01/2008

 • Trợ cấp một lần cho thân nhân liệt sĩ

  Đó là nội dung chính trong thông tư hướng dẫn thực hiện một số qui định về mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng vừa được Bộ Lao động..

  04:12 15/12/2005

 • .