vietbao

các cơ quan công quyền

 • Cám ơn sáu ngày nghỉ lễ

  Sáu ngày nghỉ lễ thì có gì đâu mà thiên hạ cứ la rần, nghe phát mệt. Nào là ách tắc giấy tờ vì các cơ quan công quyền nghỉ lễ.

  05:00 12/03/2015

 • Trả công chức về cho… mẹ dạy

  Trả công chức về cho… mẹ dạy

  Giờ thì các ông bà dân đen khỏi phải thắc mắc, khỏi phải thấy phận mình bé tí ti như con sâu cái kiến mỗi khi đến các cơ quan công quyền

  13:50 17/04/2014

 • .