vietbao

Trần Văn Thời

 • “Thần đồng Cà Mau” bỏ học

  “Thần đồng Cà Mau” bỏ học

  TT (Cà Mau) - Em Lâm Chí Hiếu, sinh ngày 14-2-2002 ở đầu kênh Thầy Tư (khóm 4, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau), người từng được báo chí phong..

  06:29 01/01/2007

 • “Thần đồng Cà Mau” phải bỏ học

  “Thần đồng Cà Mau” phải bỏ học

  Em Lâm Chí Hiếu, sinh ngày 14/2/2002 ở đầu kênh Thầy Tư (khóm 4, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau), người từng được báo chí phong là “Thần đồng..

  08:00 01/01/2007

 • .
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao