vietbao

Thái Nguyễn Bạch Liên

 • Dịch giả Thái Nguyễn Bạch Liên từ trần

  TS Thái Nguyễn Bạch Liên, nguyên tỉnh ủy viên, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế (khóa 2), nguyên giám đốc Sở Khoa học - công nghệ - môi trường..

  20:55 11/09/2003

 • Kinh thánh của một người

  Kinh thánh của một người

  Tiểu thuyết của nhà văn Cao Hành Kiện, Nobel văn chương năm 2000, bản dịch của Thái Nguyễn Bạch Liên, NXB Công an Nhân dân và Công ty Văn hóa Phương Nam ấn..

  22:30 17/11/2007

 • .
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao