vietbao

Tôn Nữ Thị Ninh

 • Bà Tôn Nữ Thị Ninh ra mắt sách

   Cuốn sách “Tư duy và chia sẻ” là tập hợp những bài viết của bà Tôn Nữ Thị Ninh trong quá trình hoạt động ngoại giao trước đây và ở cương vị một nhà hoạt..

  06:39 09/03/2015

 • Bà Tôn Nữ Thị Ninh: "Việt Nam chưa thực sự có quốc yến"

  Bà Tôn Nữ Thị Ninh: "Việt Nam chưa thực sự có quốc yến"

  Lần này, bà Tôn Nữ Thị Ninh, nhà ngoại giao nổi tiếng của Việt Nam sẽ nói một câu chuyện hoàn toàn khác: Bữa cơm Việt Nam được đánh giá ra sao và bàn yến tiệc..

  09:34 15/04/2006

 • .
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao