vietbao

Tào Cương Xuyên

 • TAM QUỐC HÀI (84): TÀO THÁO GẶP MA

  TAM QUỐC HÀI (84): TÀO THÁO GẶP MA

  "Đi đêm lắm có ngày gặp ma" quả nhiên đúng với Tào Tháo, còn với Lưu Bị thì sao?

  15:00 08/03/2011

 • TAM QUỐC HÀI (77): "MUỖI" ĐỐT TÀO THÁO

  TAM QUỐC HÀI (77): "MUỖI" ĐỐT TÀO THÁO

  Tào Tháo đã được quân lính giải cứu và trở về trại huy động lực lượng tấn công Mã Siêu, trong tình thế nguy cấp Mã Siêu buộc phải dùng kế...

  15:00 19/02/2011

 • .