vietbao

Sau Thái Tài

 • Để "bóng được làm người" (Kỳ 2)

  Để "bóng được làm người" (Kỳ 2)

  Có một người từ nhiều năm trước đã quyết đi tìm bóng của chính mình, anh đã sang Thái Lan phẫu thuật chuyển giới tính sang nữ. Đây được xem là người VN đầu..

  09:57 04/05/2005

 • Người đi tìm bóng: Kỳ 2- Để bóng được làm người

  Người đi tìm bóng: Kỳ 2- Để bóng được làm người

  Không chấp nhận sống kiếp "hồn Trương Ba, da hàng thịt", có một người từ nhiều năm trước đã quyết đi tìm bóng. Anh sang Thái Lan phẫu thuật chuyển giới tính..

  09:01 05/05/2005

 • .