vietbao

Pierre Achouche

 • Viễn thông VN sẽ phát triển mạnh trong 3 năm tới

  Viễn thông VN sẽ phát triển mạnh trong 3 năm tới

  TP – Đây là nhận định của nhiều chuyên gia viễn thông trong và ngoài nước tại hội thảo chuyên đề “Viễn thông VN" trong khuôn khổ Diễn đàn đầu tư VN lần 2..

  23:54 20/03/2007

 • Viễn thông VN sẽ phát triển mạnh trong 3 năm tới

  Viễn thông VN sẽ phát triển mạnh trong 3 năm tới

  Đây là nhận định của nhiều chuyên gia viễn thông trong và ngoài nước tại hội thảo chuyên đề “Viễn thông VN" trong khuôn khổ Diễn đàn đầu tư VN lần 2 tổ chức..

  10:55 21/03/2007

 • .