vietbao

Heineken Việt Nam

 • "Tài năng trẻ DJ Việt Nam" năm 2004

  Cuộc thi tìm kiếm "Tài năng trẻ DJ Việt Nam" năm 2004 do Nhà hát Nhạc nhẹ Trung ương và Heineken Việt Nam tổ chức đã thu hút 35 DJ chuyên nghiệp đăng ký dự thi.

  23:18 09/04/2004

 • Nhà máy Bia Heineken Việt Nam kỷ niệm 25 năm thành lập

  Nhà máy Bia Heineken Việt Nam kỷ niệm 25 năm thành lập

  Phát triển sản xuất kinh doanh và nguồn nhân lực, thành công trong các mối quan hệ hợp tác và tiên phong trong các hoạt động thể hiện trách nhiệm doanh nghiệp..

  19:37 09/12/2016

 • .