vietbao

Hòn Mun

 • Nha Trang: Thu tiền dịch vụ tại Khu bảo tồn biển vịnh Nha Trang

  Nha Trang: Thu tiền dịch vụ tại Khu bảo tồn biển vịnh Nha Trang

  Việc thu tiền dịch vụ được thực hiện từ 1/10/2004 tại vùng lõi xung quanh Hòn Mun và Hòn Rơm, thuộc Khu bảo tồn biển vịnh Nha Trang.

  22:06 09/09/2004

 • "Mạo hiểm" trên đảo

  "Mạo hiểm" trên đảo

  Đầm Nha Phu ôm lấy ba hòn đảo du lịch: Hòn Hèo, Hòn Thị và Hòn Lao. Ngày thường, cụm ba đảo này ít “món chơi” hơn Hòn Tằm, Hòn Mun; lại nằm trái đường và..

  10:18 28/04/2007

 • .
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao