vietbao

Hàng Bạc

 • Hàng Bạc rêu phong

  Hàng Bạc rêu phong

  Tên Hàng Bạc được nhắc ngay đến từ đầu trong ca dao về 36 phố phường Hà Nội. Nói Hàng Bạc là quan trọng nhất thì không đúng, nhưng chọn tuyến phố này cho một..

  09:54 23/01/2007

 • Phố Hàng Bạc

  () - Một phố nghề nổi tiếng của Hà Nội nghìn năm, Hàng Bạc, vốn là nơi đúc bạc nén và bạc đĩnh, những đơn vị tiền tệ có mệnh giá cao, có từ thuở xưa. Phố Hàng..

  19:49 13/04/2008

 • .
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao