vietbao

Dòng nhạc cách mạng

  • Một dòng nghiêng soi

    () - Đây là lần đầu tiên, giọng soprano đầy cảm xúc của dòng nhạc trữ tình cách mạng Anh Thơ ra mắt một VCD, DVD với tên gọi Một dòng nghiêng soi.

    11:20 20/12/2007

  • .
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao