vietbao

Châu Nham

 • Núi Đá Dựng

  Núi Đá Dựng

  Trong thập cảnh Hà Tiên, núi Đá Dựng có tên gọi là Châu Nham Lạc Lộ có nghĩa là “cò về núi Ngọc”. Gọi là Châu Nham (núi Ngọc) vì trong núi có các loại..

  10:25 04/02/2006

 • Núi Đá Dựng

  Núi Đá Dựng

  Cảnh đẹp Hà TiênTrong thập cảnh Hà Tiên, núi Đá Dựng có tên gọi là Châu Nham Lạc Lộ có nghĩa là “cò về núi Ngọc”. Gọi là Châu Nham (núi Ngọc) vì trong núi..

  09:19 25/01/2006

 • .