vietbao

Bernhard Schlink

 • Đọc và thảo luận tiểu thuyết "Người đọc"

  Đọc và thảo luận tiểu thuyết "Người đọc"

  Tối 16/10, tại Viện Goeth, 56-58 Nguyễn Thái Học, Hà Nội sẽ tổ chức đêm đọc sách và thảo luận tiểu thuyết "Người đọc" của nhà văn Đức - Bernhard Schlink, với..

  16:54 13/10/2006

 • Đọc và thảo luận tiểu thuyết "Người đọc"

  Đọc và thảo luận tiểu thuyết "Người đọc"

  Tối 16-10, tại Viện Goeth, 56-58 Nguyễn Thái Học, Hà Nội sẽ tổ chức đêm đọc sách và thảo luận tiểu thuyết Người đọc của nhà văn Đức - Bernhard Schlink, với bản..

  18:07 13/10/2006

 • .
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao