vietbao

BCH TƯ Đảng

 • Không lập Thường vụ Bộ Chính trị

  Báo cáo của BCH TƯ Đảng CSVN khoá VIII tại ĐH Đảng IX, phần đề nghị bổ sung, sửa đổi một số điểm trong Điều lệ Đảng đã đề cập như vậy. Theo đó, chỉ thành lập..

  08:35 20/04/2001

 • Thông qua danh sách bầu cử BCH Trung ương khóa XII

  Thông qua danh sách bầu cử BCH Trung ương khóa XII

  Chiều 25/1, Đại hội Đảng XII biểu quyết thông qua danh sách ứng cử,đề cử, các trường hợp xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử BCH TƯ khóa XII.

  07:23 26/01/2016

 • .
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao