vietbao

Bộ Chính

 • Sẽ có chính sách tinh giản biên chế mới

  Tin từ Bộ Nội vụ ngày 26/2 cho hay, Bộ được Chính phủ giao chủ trì, phối hợp với Bộ LLĐTBXH, Bộ Tài chính nghiên cứu, chính sách về tinh giản biên chế đối với..

  10:00 27/02/2007

 • Sẽ có chính sách tinh giản biên chế mới

  Tin từ Bộ Nội vụ ngày 26/2 cho hay, Bộ Nội vụ được Chính phủ giao chủ trì, phối hợp với Bộ LLĐTBXH, Bộ Tài chính nghiên cứu, chính sách về tinh giản biên chế..

  08:42 27/02/2007

 • .
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao